banner
banner banner banner

Waarschuwing voor Internet Explorer versie 6 gebruikers

U gebruikt een verouderde, onveilige browser. Het is daarom mogelijk dat onderdelen niet correct worden weergegeven. Wij raden u aan om te uw browser te upgraden naar Internet Explore versie 7 of hoger, of over te stappen op een andere browser.Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Zoeken:

Salmonella workshop

Vanuit de zuivel worden er vanaf 2011 eisen aan uw bedrijf gesteld op het gebied van Salmonella.
Eén van de gevolgen van (herhaald) ongunstige Salmonella tankmelkuitslagen zal zijn dat u een workshop over Salmonella moet volgen.
Deze workshop zal door ons als DierenArtsenCentrum worden verzorgd.

Doel van de Salmonella workshop
De workshop (2 studie middagen) zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de wijze waarop Salmonella op uw bedrijf binnen kan komen, zich kan verspreiden en zich kan handhaven en welke maatregelen u kunt nemen om deze risico’s te verkleinen.

Voor welke bedrijven ?
Vooruitlopend op deze verplichting kan het voor u interessant zijn alvast deze workshop te volgen. Voor bedrijven met (herhaald) ongunstige uitslagen heeft het zeker zin alvast de workshop te volgen, zodat er nu al - vooruitlopend op een verplichting vanuit de zuivel - preventieve maatregelen genomen kunnen worden.
Ook voor bedrijven met voortdurend gunstige uitslagen is het van belang om de kans zo klein mogelijk te houden dat Salmonella op het bedrijf binnenkomt. Daarom is ook voor deze bedrijven de workshop interessant.

Aanmelden
U kunt zich via Qlip aanmelden voor het volgen van de Salmonella workshop.
U kunt op het formulier als praktijk DierenArtsenCentrum Noordwolde en als dierenarts Paul Paternotte invullen. Qlip brengt ons op de hoogte wie de workshop wil volgen; wij organiseren bij voldoende aanmelding vervolgens de workshop.
Tevens kunt u bij de overheid subsidie aanvragen voor het volgen van deze workshop