banner
banner banner banner

Waarschuwing voor Internet Explorer versie 6 gebruikers

U gebruikt een verouderde, onveilige browser. Het is daarom mogelijk dat onderdelen niet correct worden weergegeven. Wij raden u aan om te uw browser te upgraden naar Internet Explore versie 7 of hoger, of over te stappen op een andere browser.Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook

Zoeken:

Selectief droogzetten: Hoe en Waarom?

Hoe?

Wanneer mag je nu nog een koe met antibioticum droogzetten? Het preventief gebruik van antibioticum is namelijk verboden (oftewel gezonde dieren krijgen geen antibioticum). Een knelpunt hierbij is dus het droogzetten van koeien. Dit is namelijk deels curatief (bestrijden bestaande infecties) en deels preventief (voorkomen van nieuwe infecties in de droogstand).
Als er echter met behulp van diagnostiek wordt aangetoond dat er sprake is van een bestaande infectie bij de betreffende droog te zetten koe mag er gebruik worden gemaakt van droogzetters met antibioticum. Dit kan o.a. met behulp van celgetalbepaling.

Celgetalmeting:
 • · Via Melk Productie Registratie Grenswaarden voor gebruik droogzetters met antibioticum:
  Vaarzen met meer dan 150.000 cellen/ml en koeien met meer dan 50.000 cellen/ml
  Celgetal maximaal 6 weken oud
 • · Met behulp van de celgetalmeter van DAC Noordwolde Bij geen MPR of MPR langer dan 6 weken geleden
  Een dier waarbij celgetal bij recente MPR nog onder de grenswaarde lag, maar waarbij nu twijfel is ontstaan (bv. begin melken wat vlokjes in de melk/kwartier voelt niet goed aan).
  Let wel: als van elk kwartier een melkmonster wordt gebracht, en 1 van deze is verhoogd, mag deze koe (dus alle 4 de kwartieren) worden drooggezet met antibioticum.

Dan nog de vraag waarmee drooggezet mag worden? Zie het schema

1. Eerste keuze droogzetters: deze mogen worden gebruikt als het celgetal bij koeien boven de 50.000 cellen/ml ligt en bij vaarzen boven de 150.000 cellen/ml. Dit is Orbenin (Extra) Dry Cow. Er is verder geen aanvullend onderzoek nodig.
2. Tweede keuze droogzetters: deze mogen worden ingezet als aan de voorwaarden voor eerste keuze droogzetters wordt voldaan + extra aanvullend onderzoek nodig op bedrijfsniveau. Dit houdt in dat er van minimaal 3 koeien bacteriologisch onderzoek is gedaan en er een schriftelijk plan van aanpak is opgesteld door de begeleidende dierenarts. Dit is maximaal drie maanden geldig. Prevaclox en Supermastidol zijn o.a. tweede keuze droogzetters.
3. Derde keuze droogzetters: deze mogen worden ingezet als aan de voorwaarden voor eerste keuze droogzetters wordt voldaan + extra aanvullend onderzoek nodig op koeniveau. En dan wel bacteriologisch onderzoek met een gevoeligheidsbepaling (waaruit blijkt dan 1e en 2e keuze droogzetters niet zullen werken). Deze derde keuze droogzetter (bv. Cobactan DC) mag alleen voor deze specifieke koe worden ingezet.

Hoe dan wel nieuwe infecties in de droogstand te voorkomen?

 • Een belangrijk punt is het droogstandsmanagement. Onder welke omstandigheden wordt de koe drooggezet (hygiëne, productieniveau op moment droogzetten etc.)? Hiertoe kunt u samen met uw begeleidende dierenarts de droogstandscheck uitvoeren. Dit om in kaart te brengen welke risicofactoren op uw bedrijf een rol spelen. ·
 • Gebruik Orbeseal.
  Dubbeltherapie: er zijn 2 belangrijke redenen voor het gebruik van orbeseal in combinatie met een droogzetter met antibiotica. De eerste is dat een droogzetter met antibioticum nooit de gehele droogstand werkzaam blijft. Dan geeft dus orbeseal bescherming tegen nieuwe infecties. Daarnaast werken eerste keuze droogzetters niet tegen omgevingsbacteriën (bv. E. Coli), deze functie neemt dan de Orbeseal voor zijn rekening.
  Als bij een koe geen droogzetter met antibioticum mag worden ingezet op basis van celgetalbepaling en u toch bescherming wilt geven tegen nieuwe infecties. Het hygiënisch inbrengen van Orbeseal is hierbij erg belangrijk, als er contaminatie plaatvindt met bv. wat mestdeeltjes kan de koe erg ziek worden omdat de infectie als het ware wordt opgesloten door de Orbeseal in de uier.
Vandaar hierbij nog het protocol voor het correct toedienen van Orbeseal. Protcol Orbeseal gebruik
Ontluchten Orbeseal
Mocht u twijfels hebben over het inbrengen van Orbeseal kunt u altijd contact met ons opnemen.

Waarom?

Ziekteverwekkende bacteriën worden in toenemende mate resistent voor antibiotica. Er zijn aanwijzingen dat resistentie zich uit de veehouderij kan verspreiden naar mensen. De ministers van LNV en VWS hebben daarom besloten dat het gebruik van antibiotica in de dierhouderij moet afnemen. Er is door de belanghebbende partijen (NZO, LTO enz.) het convenant antibioticagebruik afgesloten. Doel van dit convenant is het verminderen van het gebruik en het zorgvuldig, correct en selectief inzetten van antibiotica. Dit heeft onder andere al geleid tot het BGP/BBP. Sinds 1 februari 2012 is het preventief gebruik van antibiotica wettelijk verboden. Oftewel gezonde dieren krijgen geen antibiotica. Een knelpunt hierbij is het droogzetten van koeien. Dit is namelijk deels curatief (bestrijden bestaande infecties) en preventief (voorkomen van nieuwe infecties in de droogstand).
Hiervoor is de richtlijn droogzetten in het leven geroepen. Deze richtlijn geeft invulling aan de wettelijke normen. Deze richtlijn is opgesteld door een werkgroep en is het toetsingskader van de NVWA.
In de richtlijn droogzetten staan aanbevelingen en handvatten voor het voorschrijven en gebruiken van antibiotica bij het droogzetten van koeien.
Het doel is om preventief gebruik van antibiotica zoveel mogelijk te beperken (op een verantwoorde manier inzetten) zonder dat dit leidt tot een overmatige toename van curatief (genezend) gebruik van antibiotica vanwege klinische of subklinische mastitis. Hierbij is optimalisatie van het management rondom het droogzetten zeer belangrijk.