> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws


Cursus Dieren E.H.B.O en verzorging

- Voor mensen die graag zelf eerste hulp willen bieden aan hun huisdier
- Voor mensen die beroepshalve met dieren omgaan
- Voor mensen die als vrijwilliger zich voor dieren inzetten
Is het belangrijk te weten hoe te handelen als een dier eerste hulp nodig heeft.

Voor al deze mensen wordt vanaf 1 februari 2011 door de Dierenbescherming, afdeling Friesland Zuid Oost een CURSUS EHBO VOOR DIEREN georganiseerd.

De cursus wordt gegeven door dierenarts Lucy Valkering in de vergaderzaal van het Dierenartsencentrum.

De cursus bestaat uit 10 � 12 theorie- en 6 praktijklessen van 2 uur en wordt afgesloten met een mondeling en schriftelijk examen.

Het cursusgeld bedraagt � 125.- (inclusief cursusboek en diploma)
(Deelnemers moeten lid zijn/worden van de Dierenbescherming.)

Ben je ge�nteresseerd en bereid om tijd te investeren in dit aspect van zorg dan kun je je nog aanmelden.De cursus is al drie keer eerder met succes georganiseerd en we hebben er vertrouwen in dat we ook dit jaar een groep enthousiaste mensen een E.H.B.O. diploma mogen uitreiken.