> Nieuws
Terug
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
1-3-2003

Rundvee

14 Januari j.l. is wederom de Boerenavond gehouden in café 't Steckie te Steggerda. Dhr. Markerink van Pfizer (farmaceutisch bedrijf) heeft deze avond gesproken over de problematiek van hoogcelgetal koeien. Zijn verhaal ging niet alleen over de dieren maar vooral ook over de mensen rondom de melkveehouderij, zoals de veehouder, zijn dierenarts enz. Hij gaf een kritisch beeld van het omgaan met klinische uierontsteking en verhoogd celgetal koeien, hoe de schade beperkt kan blijven of soms zelfs verergerd kan worden. Met andere woorden waar de winst te behalen is in de melkerij. Welk voordeel is er te halen uit alle informatie die momenteel al aangeleverd wordt, bijv. melkcontrole-uitslagen etc. Hoe kun je aan de hand van deze uitslagen nieuwe infecties zien te voorkomen.
Paul Paternotte sloot hierbij aan met een voorstel voor bedrijfsbegeleiding op kleine schaal. Deze bedrijfsbegeleiding is er op gericht de veehouder handvaten te geven om meer uit zijn melkcontrole uitslagen te halen. In de vorm van een workshop wordt een kleine groep veehouders geleerd op een snelle en gemakkelijke manier direct een aantal gegevens uit deze melkcontrole om te zetten in praktische handelingen gericht op verlaging van het tankcelgetal en voorkoming van nieuwe gevallen met een verhoogd celgetal.

Op de avond zelf zijn er briefjes uitgedeeld waarmee men zich kon aanmelden voor deelname aan deze workshop.
Aanmelding is nog steeds mogelijk en kan mondeling doorgegeven worden aan de dierenarts.
Ook als u meer informatie wilt over deze workshop kunt u gerust bellen met ons dierenartsencentrum.

Tevens wil ik hierbij een oproep doen voor een eventuele volgende boerenavond. Wanneer iemand een onderwerp heeft wat gebruikt kan worden voor een lezing/bij-eenkomst, laat het ons tijdig weten zodat wij daar iets mee kunnen doen.

De tijd vliegt, dat moge duidelijk zijn, dus voor ik deze nieuwsbrief afsluit wil ik u er nog opwijzen uw jongvee tijdig te vaccineren tegen longworm, bel ons als u hier informatie over wilt.
Dan hoop ik dat we een goed en productief jaar gezamenlijk zullen beleven.


Copyright 2003:
DAC Noordwolde en eRTS Consultancy.
Laatst gewijzigd: 5-3-2004.