> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
DAC Noordwolde NIEUWSBRIEF, november 2009<

CURSUS EHBO VOOR DIEREN

- Voor mensen die graag zelf eerste hulp willen bieden aan hun huisdier
- Voor mensen die beroepshalve met dieren omgaan
- Voor mensen die als vrijwilliger zich voor dieren inzetten

Is het belangrijk te weten hoe te handelen als een dier eerste hulp nodig heeft.

Voor al deze mensen wordt door de Dierenbescherming, afdeling Friesland Zuid Oost. een CURSUS EHBO VOOR DIEREN georganiseerd.

De cursus start maandag 8 februari om 20.00 uur en wordt gegeven door Lucy Valkering op het Dierenartsencentrum.
Diegene die zich hebben aangemeld krijgen persoonlijk bericht .
De cursus bestaat uit 10 12 theorie- en 4 praktijklessen van 2 uur
Cursusgeld 100.- ( inclusief cursusboek en examen) dient voor voor 1 februari te zijn voldaan.

Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, heeft u belangstelling dan kunt u contact opnemen met de Dierenbescherming: dbfrieslandzuidoost@gmail.com
of met het DAC: info@dacnoordwolde.nl