> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
DAC Noordwolde NIEUWSBRIEF, november 2009

DAC Noordwolde NIEUWSBRIEF, december 2009Beste veehouder,

Ook in deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de nieuwste veterinaire ontwikkelingen op het melkveegebied.
Deze onderwerpen zullen hieronder puntsgewijs worden uitgelicht.

Droogzetantibiotica
Kalveropfok in de winter
Verwerpersonderzoek (verplicht + gratis)

Droogzetantibiotica

Het droogzetten van koeien heeft uiergezondheidstechnisch 2 doelen, namelijk:
· Doel 1: Het bestrijden van reeds aanwezige infecties.
Behandeling van hoogcelgetalkwartieren (subklinische mastitis) met als voornaamste boosdoeners streptococcen en staphylococcen.
· Doel 2: Het voorkomen van nieuwe infecties tijdens de droogstandperiode.
Infecties met E. Coli en Klebsiella worden vaak al tijdens de droogstand opgedaan en komen tijdens risicomomenten (afkalven) tot uiting als een heftige klinische mastitis.

Droogzetters welke aan beide doelen voldoen hebben idealiter de voorkeur.
Het is dan ook raadzaam om droogzetters, welke alleen reeds aanwezige infecties bestrijden (doel 1) in combinatie te gebuiken met orbeseal.
Het product orbeseal vormt een afsluitende prop in het tepelkanaal, zodat nieuwe infecties van buitenaf (E. Coli en Klebsiella) voorkomen worden.
Sowieso is de dubbeldoeltherapie (droogzetantibiotica + orbeseal) aan te bevelen.
In onderzoek is aangetoond dat het een verlaging geeft van 60% van het aantal klinische mastitiden in de eerste 100 dagen na afklaven.
Ook geeft orbeseal bescherming tegen kiemen van buitenaf als de droogzetter uitgewerkt is, wat voor kan komen (door wisselende omstandigheden) bij een verlengde droogstand (zie grafiek).

Droogzetantibiotica welke wij als praktijk aanbieden:
Doel 1 + 2 (advies: gebruik in combinatie met orbeseal!)
· Supermastidol
· Cobactan DC (NIEUW!)
o Let op de geschikte wachttijden!
o Wachttijd melk: Bij afkalven bij meer dan 5 weken na behandeling:1 dag. Bij afkalven binnen 5 weken na de laatste behandeling: 36 dagen.
o Wachttijd vlees: 2 dagen.

Doel 1 (advies: gebruik in combinatie met orbeseal!)
· Lactastop rood
· Orbenin dry cow
· Orbenin extra dry cow
o De toevoeging extra (itt orbenin dry cow) houdt in dat de concentratie antibiotica in dit product hoger is en tevens een bewerking heeft ondergaan. Door deze bewerking wordt het antibiotica optimaal verdeeld in het uierweefsel en neemt de effectiviteit ervan toe. Dit product kan goed ingezet worden bij probleemkoeien, welke bijvoorbeeld besmet zijn met Staphylococcus aureus.
· Prevaclox
Terug

Kalveropfok in de winter


De winter is begonnen en dit brengt de nodige kou met zich mee. Voor de kalveren in de eerste levensmaand is dit een risicoperiode. Voor elke graad onder de 10 graden Celsius heeft een jong kalf 2% meer energie uit voer nodig om zichzelf warm te houden. Als hun vacht nat is, stijgt deze behoefte. Ook als de kalveren ziek zijn stijgt deze behoefte. Met als extra opmerking dat als een kalf diarree heeft deze tevens minder voedingstoffen opneemt.

Hieronder enkele adviezen om een optimale groei en gezondheid bij de jongste kalveren tijdens koude perioden na te streven:
· Optimaliseer de biestvoorziening.
Dit om de weerstand van de kalveren te optimaliseren. Werken volgens het VVV(VlugVaakVeel)-principe is hierbij een must (in onze volgende nieuwsbrief gaan we hier dieper op in).
Als u mocht twijfelen aan de kwaliteit (concentratie antistoffen) van de biest van uw koeien kunt u altijd wat biest naar onze praktijk brengen. Wij zullen dan met onze biestmeter bepalen of de biest aan de eisen voldoet.
· Gebruik ruim strooisel
Kalveren moeten 's winters perfect droog liggen, in een nestje. Wordt het vochtig, strooi dan een pak zaagsel, gemalen koolzaadstro of gemalen vlas uit, dan wordt het hok een tijdlang perfect droog.
· Hang een thermometer bij de kalfjes.
Staltemperatuur gemiddeld 5 graden: 10% meer voeren. Gaat de temperatuur naar 0 graden: 20% meer voeren!
· Goede kunstmelk gebruiken.
Goede kunstmelk heeft melkpoeder als eiwitbron. Hierdoor stremt het beter zodat met name het kalf tot ca 14 dagen de voedingsstoffen in de kunstmelk beter kan opnemen.
· Bij voorkeur drinken de kalfjes via een speen.
Extra voordeel is dat de melk dan beter in de lebmaag terecht komt, en de kans op een kleischijter vermindert.

Via deze maatregelen zal het kalf meer weerstand hebben tegen ziekten als diarree en luchtwegproblemen. Tevens zullen ze beter groeien, omdat ze minder energie nodig hebben om zich warm te houden. Dus meer groei per kg voer en minder ziekteproblemen en –kosten.

Terug

Verwerpersonderzoek (verplicht + gratis)


Embryo 5,5 maand oud

Zoals wellicht bekend is het in Nederland verplicht om verwerpers tussen de 100 en 260 dagen dracht te laten onderzoeken. Dit in het kader van de bewaking van de Brucellose-vrij status van Nederland.
Hiertegenover staat dat het geheel gratis is (visite dierenarts + laboratoriumonderzoek wordt vergoed door de Gezondheidsdienst) en dat u als veehouder kunt profiteren om deze visite te combineren met andere werkzaamheden. Voorwaarde is wel dat het bloedonderzoek binnen 7 dagen na het verwerpen wordt uitgevoerd.
U kunt uiteraard het bloedmonster (in overleg met uw dierenarts) ook op andere oorzaken van verwerpen (IBR, BVD, Salmonella, Neospora) laten onderzoeken.
Als u deelnemer bent van een dierziektebestrijdingsprogramma (IBR, Salmonella, BVD, Neospora) dan vallen de kosten van deze extra testen onder het abonnement.
Als verwerpen bij u op het bedrijf een probleem vormt, is het aan te bevelen om een verworpen vrucht + vruchtvliezen (zo vers mogelijk) op te laten halen door de GD en er sectie op te laten verrichten.
U kunt een vrucht aanmelden via het volgende nummer: 0900-2020012.
Via sectie heeft u een goede kans om de oorzaak van het verwerpen te vinden
Terug