> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
12-12-2007

Lezing uiergezondheid
Wij heten u van harte welkom

Programma
20.00 uur Ontvangst en welkom
20.15 uur �Het belang van een meerjarenplan
uiergezondheid�
20.35 uur �Aanknopingspunten voor een goede uiergezondheid�
21.15 uur Pauze
21.30 uur �Uiergezondheid: we pakken het samen aan!�
22.15 uur Discussie en tijd voor napraten en een drankje.

Werken aan uiergezondheid
DAC Noordwolde doet mee aan een landelijk project over uiergezondheid.
Voor u betekent dit dat u kunt deelnemen aan allerlei activiteiten om de uiergezondheid op uw bedrijf verder te verbeteren.
De afgelopen jaren is in Nederland een stijgende trend in het tankmelkcelgetal waar te nemen. Voor veel melkveebedrijven vormt uierontsteking (mastitis) een grote schadepost en veel ergernis. Jaarlijks vormt mastitis een kostenpost van circa 100 miljoen euro. Bovendien geeft het extra werk en zorgen en verstoort het dierwelzijn. Dit waren de redenen voor NZO, LTO, en het Productschap Zuivel om van uiergezondheid een speerpunt te maken.
Het meerjarenplan bestaat uit twee sporen. Het eerste bestaat uit het zoveel mogelijk toepassen van bestaande kennis. Hierin spelen dierenartsenpraktijken een belangrijke rol. Het tweede spoor is gericht op kennisontwikkeling door onderzoek. Een speciale onderzoekscommissie is hiervoor opgericht. De onderzoekscommissie heeft als opdracht gekregen praktisch onderzoek te doen waar veehouders op korte termijn baat bij hebben.
Uit onderzoek van Universiteit Wageningen blijkt dat de meeste veehouders hun dierenarts beschouwen als het eerste aanspreekpunt voor uiergezondheid. In de uitvoering van het project spelen wij als dierenartsenpraktijken dan ook een belangrijke rol. Wij als praktijk bieden u de mogelijkheid om de uiergezondheid op uw bedrijf verder te verbeteren. Voor u is het een unieke kans om de uiergezondheid op uw bedrijf intensiever aan te pakken.
Onze praktijk heeft er voor gekozen om intensief mee te werken aan het verbeteren van de uiergezondheid. Wij denken, dat wij samen met u een stap voorwaarts kunnen maken in de bestrijding van mastitis. In een speciale intervisiegroep van mastitisdeskundigen wordt onze praktijk op de hoogte gebracht van de nieuwste kennis en ontwikkelingen op het gebied van uiergezondheid. Met deze kennis willen we u in studiegroepen, van 8 � 10 personen, intensieve begeleiding bieden in de aanpak van uiergezondheid op uw bedrijf; zowel tijdens de studiegroep als tijdens de bezoeken op het individuele bedrijf bij de reguliere bedrijfsvisites. Het doel is een duidelijke vermindering van zowel het aantal klinische mastitisgevallen als het aantal dieren met een hoog celgetal op uw bedrijf. Ambitieus, maar met een gezamenlijke aanpak door veehouder en dierenarts haalbaar. Wij vinden dat dit projekt motiveert tot een structurele verbetering van de uiergezondheid op uw bedrijf.


Copyright 2003:
DAC Noordwolde en eRTS Consultancy.