> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
03-02-2007

Maatregelen na uitbraak van vogelgriep in Engeland

Vanwege een uitbraak van de voor mensen gevaarlijke variant van vogelgriep (H5N1) op een kalkoenbedrijf in Engeland zijn er opnieuw maatregelen getroffen om verdere uitbraak te voorkomen.
Deze maatregelen zijn vanaf zaterdag 3 februari in werking gesteld. Eerder dit jaar was er in Hongarije al een uitbraak van vogelgriep geconstateerd.

Het ministerie van LNV meldt dat de volgende maatregelen vanaf 3 februari in werking zijn.

Afschermplicht:
Elke houder van pluimvee (alle dieren die behoren tot de hoenderachtigen en eendvogels) is vanaf 3 februari 2007 weer verplicht om deze dieren af te schermen.
De afschermplicht is bedoeld om te voorkomen dat pluimvee in contact komen met wilde vogels of hun uitwerpselen.
Met afschermen wordt bedoeld, het afdekken aan de bovenkant met ondoorlaatbaar materiaal en het afschermen aan de zijkant met netten of gaas.
Er is gebleken dat het aanbrengen van roodwitte linten als afdekking niet voldoende is om het contact met wilde vogels of hun uitwerpselen te voorkomen.

Vaccinatie:
De dieren die gevaccineerd zijn tegen vogelgriep hoeven niet afgeschermd te worden.
Wel mag er voor deze dieren alleen maar voedsel en drinkwater verstrekt worden onder een afdak van ondoorlaatbaar materiaal.
De vaccinatie is een jaar geldig. Daarna kan opnieuw gevaccineerd worden.

Hobbypluimveehouders die hun dieren willen laten vaccineren kunnen hiervoor telefonisch een afspraak maken.
Bij het eerste dierenartsbezoek worden de vogels gevaccineerd en geringd.
Bij het tweede bezoek na drie tot vier weken volgt een tweede vaccinatie.
Een week na de tweede vaccinatie mogen de gevaccineerde dieren weer naar buiten.
Tijdens een derde bezoek neemt de dierenarts op kosten van het ministerie bloed af voor onderzoek.

Het vaccineren van de dieren heeft het volgende effect:
Gevaccineerde dieren zijn ten eerste minder bevattelijk, ze worden zelf meestal niet meer ziek.
Ten tweede is er aanmerkelijk meer virus nodig om de dieren te besmetten.
Ten derde zullen ge�nfecteerde gevaccineerde dieren beduidend minder virus uitscheiden waardoor ze op hun beurt andere dieren minder makkelijk zullen besmetten.

Meer informatie over vogelgriep staat op de site van het ministerie van LNV.
www.minlnv.nl