> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
27-09-2006

Oktober - Chipmaand!
Jaarlijks lopen in Nederland honderden katten, honden en andere huisdieren weg. Een groot deel daarvan, vooral katten, vindt de weg naar huis nooit meer terug.
Veel van deze dieren komen via de dierenambulance in asielen terecht.
Van dieren die niet zijn ge�dentificeerd en niet in een databank zijn geregistreerd is het vrijwel onmogelijk de eigenaren te vinden!
Een halsbandje met een adreskokertje lijkt een goede oplossing, maar helaas kan dit relatief gemakkelijk verloren gaan, vooral tijdens de avontuurlijke tochten die uw huisdier soms maakt!

Van de in Nederland aanwezige katten � zo�n 3,3 miljoen dieren- is slechts 1 op de 20 is voorzien van een identificatiechip.
Reden genoeg om voor het tweede achtereenvolgende jaar een �maand van het chippen� te organiseren.
Doel van deze maand is het promoten van permanente identificatie van huisdieren door middel van microchippen, gevolgd door de juiste registratie van de gegevens.
Met een chip is uw huisdier altijd te herkennen, want iedere chip heeft een eigen, unieke code.
De chip is kleiner dan een eurocent, maar voor u en uw huisdier goud waard!Elektronische identificatie voor gezelschapsdieren heeft grote voordelen.
Genoemd kunnen worden:
� wereldwijd unieke identificatiecode
� diervriendelijk
� onbeperkte levensduur van de chip, daardoor levenslange identificatie
� eenvoudig in het gebruik
� geschikt voor vrijwel alle diersoorten
� kan al op jonge leeftijd worden toegepast
� fraudebestendig: de code kan nooit worden gewist of veranderd
� niet ontsierend (onzichtbaar)

Chip - Knuffelactie

De hele maandoktober kunt u uw huisdier laten chippen voor het lage bedrag van 15 euro!!
Kinderen kunnen deze maand in combinatie met het chippen van een huisdier hun knuffel gratis laten chippen en registreren!