> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
18-08-2006

Blauw tong ziekte bij schapen in Nederland
Afgelopen week is er blauwtong ziekte gevonden bij schapen in Nederland. We hebben al veel verontrustte telefoontjes gekregen van schapenhouders hierover. Vandaar in het kort iets over deze ziekte.

Oorzaak
. het betreft een virus dat wordt overgebracht door mugjes (Culicoides spp. )
. tot nu toe werd het gezien als een 'tropische virusziekte"
Symptomen bij schapen
� koorts tot 42�C sloom
� ontsteking van mondslijmvlies
� gezwollen blauwe tong
� kreupelheid
� verwerpen
� longontsteking
� vermageren
� of dood binnen 8-10 days (10 %) of langdurig herstelperiode met kaalheid, steriliteit en groei achterstand

Koeien en geiten kunnen besmet zijn zonder ziekteverschijnselen te vertonen.

Er is geen gerichte behandeling , het enige wat men moet doen is zoveel mogelijk besmetting voorkomen.
. bloedonderzoek van de omgeving van de zieke dieren
. quarantaine van het besmettinggebied
. bestrijding van de mug die de ziekte overbrengt

Photos Copyright FAO 1997

Maatregelen in Nederland
Voor de bestrijding van bluetongue zijn in Nederland 3 beperkingsgebieden ingesteld:
het 20-km-gebied Kerkrade,
het beschermingsgebied Kerkrade (straal van minimaal honderd kilometer),
het toezichtsgebied Kerkrade (zone van minimaal vijftig kilometer om het beschermingsgebied)

In Nederland buiten de beperkingsgebieden geldt zowel voor bedrijfsmatig als voor hobbymatig gehouden herkauwers en voor herkauwers in dierparken:
� Herkauwers en sperma, eicellen en embryo's van herkauwers mogen niet worden ge�xporteerd.

Onderzoek
Momenteel wordt onderzocht of de ziekte zich ook in Noord-Nederland voordoet. Tot daarover duidelijkheid is, geldt een exportverbod voor heel Nederland.

Regeling
Dit is bepaald in de Regeling beperkingsgebieden bluetongue.
Regeling beperkingsgebieden bluetongue 2006

Momenteel vindt er overleg plaats tussen de eu-landen over de te nemen maatregelen en er zal op korte termijn duidelijkheid komen over de toegestane bestrijdingsmiddelen.