> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
16-03-2006

Vaccinatie kan beginnen

Vaccinatie hobbypluimvee
Houders van hobbypluimvee (kippen, eenden, ganzen en kalkoenen) kunnen van 16 maart 2006 tot 1 juli 2006 hun pluimvee laten vaccineren tegen vogelgriep. Dit mag alleen als de dieren minimaal zeven weken oud zijn.
Vaccinatie is vrijwillig en is een alternatief voor afschermen. Niet-gevaccineerde dieren moeten afgeschermd blijven, zolang de afschermplicht geldt.

De vaccinatie bestaat uit twee inentingen. Drie weken na de tweede inenting hebben de dieren een goede bescherming opgebouwd. Ze mogen dan weer naar buiten. Eten en drinken moet nog w�l afgeschermd worden gegeven: in een ruimte die ten minste aan de bovenzijde ondoorlaatbaar is afgedekt.

Let op! Vaccinatie betekent geen garantie dat de dieren bij een eventuele uitbraak van vogelgriep in de buurt, niet zullen worden geruimd. Maar dat zal alleen gebeuren als dat echt nodig is om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

De voordelen van vaccinatie
Door het vaccineren wordt pluimvee minder gevoelig voor het vogelgriepvirus. De vaccinatie beschermt de dieren tegen ziekteverschijnselen en sterfte door vogelgriep. Als gevaccineerde vogels toch worden besmet met het virus, verspreiden ze zelf minder virus. Drie weken na de tweede vaccinatie mag het pluimvee weer naar buiten. Het vaccin is ongeveer een jaar werkzaam en dus ook nog in de najaarstrek van wilde vogels eind 2006.

De nadelen van de vaccinatie
Aan de vaccinatie zijn kosten verbonden, die slechts voor een deel door het ministerie van LNV worden betaald. Door vaccinatie is het moeilijker een besmetting aan te tonen. Daarom moeten hobbydierhouders bij toekomstige ziekteverschijnselen of sterfte van hun pluimvee de dierenarts informeren. Ook moeten de hobbydierhouders een administratie van de gevaccineerde dieren bijhouden, met onder andere verplaatsingen en sterfte van de dieren. Zij kunnen hierop worden gecontroleerd door de Algemene Inspectiedienst (AID). Tot slot mogen gevaccineerde dieren niet zomaar worden vervoerd. Hobbydierhouders moeten hiervoor een ontheffing aanvragen via het LNV-Loket.

Werkwijze vaccinatie
Voor hobbydierhouders die hun kippen, kalkoenen, eenden en/of ganzen van tenminste zeven weken tegen vogelgriep laten vaccineren is de werkwijze als volgt:

Aanmelden bij dierenarts
Hobbydierhouders kunnen zich voor vaccinatie van hun pluimvee melden bij de dierenarts. Via de dierenarts laten zij naam, adres en woonplaatsgegevens bij Het LNV-Loket registreren. Van Het LNV-Loket ontvangen zij een bevestiging met hun persoonlijke nummer.
De dierenarts voert de vaccinaties thuis bij de hobbydierhouders uit. Het is niet toegestaan de dieren naar een verzamelpunt (bijvoorbeeld dierenartspraktijk) te brengen.

Eigenaarsverklaring
Voordat de dierenarts vaccineert, tekent de hobbydierhouder een eigenaarsverklaring. Hij verklaart zich hiermee akkoord met de vaccinatieprocedure. De gevaccineerde dieren moeten herkenbaar zijn. Ze krijgen daarom voor de vaccinatie een pootring met de tekst 'Vaccinatie AI 2006 NL'. Het vaccin wordt door de dierenarts met een injectienaald in de borstspier gespoten. Na de inenting tekent de hobbydierhouder met de dierenarts de vaccinatieverklaring.

Dierenarts komt drie keer
De dierenarts komt drie keer op bezoek. Bij het eerste dierenartsbezoek wordt bij vijf procent van de dieren bloed afgenomen voor onderzoek en wordt de eerste vaccinatie bij alle te vaccineren dieren toegediend. Bij het tweede bezoek volgt een tweede vaccinatie. De dierenarts komt tot slot een derde keer om nogmaals bloed af te nemen voor onderzoek. Dit onderzoek is noodzakelijk om te zien of de vaccinaties goed aanslaan. Het ministerie van LNV betaalt de kosten van de twee bloedproeven (inclusief het derde dierenartsbezoek).
Het vaccin is een 'dood' vaccin wat betekent dat het geen levend virus bevat. Gevaccineerde dieren en hun producten vormen dan ook geen gevaar voor de mens of voor andere niet-gevaccineerde dieren.

Registratie
De hobbydierhouder is verplicht een goede registratie van de verblijfsplaats van alle gevaccineerde dieren bij te houden. Hij gebruikt hiervoor het 'register hobbypluimvee' dat hij van de vaccinerende dierenarts ontvangt. Daarnaast ontvangt de hobbydierhouder een kopie van de eigenaarsverklaring en de vaccinatieverklaring. Deze dient hij drie jaar te bewaren. Bij sterfte van de dieren moet hij de pootringen verwijderen en deze drie jaar bewaren. Bovendien moet hij na vaccinatie alle sterfte en ziekteverschijnselen van het pluimvee melden bij de dierenarts.

Vervoersverbod
Het is verboden gevaccineerde dieren en hun producten te verkopen. Wel mag de hobbydierhouder ze voor eigen consumptie blijven gebruiken. Ook het verplaatsen van gevaccineerd pluimvee, broedeieren en eendagskuikens is niet toegestaan. Export of verplaatsing naar een commerci�le pluimveehouderij is daardoor niet meer mogelijk. Er wordt een uitzondering gemaakt voor verplaatsing naar een adres in Nederland waar al gevaccineerde hobbydieren aanwezig zijn. De hobbydierhouder moet hiervoor toestemming vragen aan de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Hij vraagt de toestemming aan via Het LNV-Loket.

Meer informatie
Vogelgriep-vaccinatie voor hobbypluimvee (brochure)

bron � Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Privacy statement


Copyright 2003:
DAC Noordwolde en eRTS Consultancy.
Laatst gewijzigd: 09-03-2006.