> Nieuws
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
03-03-2006

Vogelgriep nadert Nederland.

In Nederland mag pluimvee geënt worden tegen vogelgriep. Wij hebben nog geen informatie hoe en wanneer dat zal plaatsvinden.
Zodra dit bekend wordt zullen wij u via onze website op de hoogte brengen.
Wie wil enten kan zich telefonisch opgeven bij onze kliniek en krijgt persoonlijk bericht zodra de entstof binnen is.
Voor niet geënte dieren blijft de ophokplicht van kracht.

Er is ook veel onrust ontstaan door berichten in de media over de rol van katten bij vogelgriep (besmetting met H5N1 virus).
Het antwoord op de meest gestelde vragen hangt af van de situatie, namelijk is er al wel of geen vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels of bij pluimvee bedrijven.

Het volgende advies is opgesteld door Thijs Kuiken en Ab Osterhaus van het Erasmus MC, Rotterdam in overleg met het Ministerie van LNV en het RIVM.

Scenario 1: H5N1 virus is niet vastgesteld in Nederland (situatie van 27 februari 2006)

1. Wat is het risico dat mijn kat H5N1 virus infectie krijgt?
Dit is niet of nauwelijks aanwezig.

2. Wat is het risico dat katten een rol spelen in de verspreiding van H5N1 virus?
Dit is niet of nauwelijks aanwezig.

3. Wat is het risico dat ik H5N1 virus infectie krijg van mijn kat?
Dit is niet of nauwelijks aanwezig.

Advies
Vooralsnog geen.

Scenario 2: H5N1 virus is vastgesteld in wilde vogels in Nederland

1. Wat is het risico dat mijn kat H5N1 virus infectie krijgt?
Uit experimenteel werk blijkt, dat katten ge�nfecteerd kunnen worden met H5N1 virus en dodelijk ziek kunnen worden. De voornaamste verschijnselen zijn verhoogde lichaamstemperatuur, algehele malaise, versnelde en bemoeilijkte ademhaling, conjunctivitis, protrusie van het derde ooglid, en eventueel diarree. Hoewel er geen rapporten zijn dat katten ge�nfecteerd worden door contact met ge�nfecteerde wilde vogels, is dit zeker niet uit te sluiten. De wilde vogelsoorten in Europa en Azi� waarin H5N1 virus tot nu toe is gevonden zijn voornamelijk watervogels (zwanen, ganzen, eenden) en niet de vogelsoorten (mezen, mussen, merel, andere kleine vogels in en om tuinen) waarmee katten normaliter in aanraking komen. Om die reden lijkt het risico klein dat katten H5N1 infectie krijgen door contact met wilde vogels. Echter, H5N1 virus is in principe besmettelijk voor alle vogelsoorten en het is niet uit te sluiten dat vogelsoorten waarmee katten in contact komen in de toekomst besmet zullen worden. Mocht dit gebeuren, dan zou het risico van infectie door wilde vogels groter worden.

Conclusie: Het risico dat een kat ge�nfecteerd raakt met H5N1 is zeer gering, maar niet uit te sluiten.

2. Wat is de rol van katten in de verspreiding van H5N1 virus?
Experimenteel ge�nfecteerde katten scheiden virus uit via de luchtwegen en via het maagdarmkanaal, en dragen de infectie over naar andere katten. Dit betekent dus dat katten H5N1 virus kunnen verspreiden. De verwachting is echter dat bij aanwezigheid van H5N1 virus in wilde vogels (vooral als het om watervogels gaat), de kans of besmetting van katten klein zal zijn. Echter, onder bepaalde omstandigheden, en wanneer het virus wordt gevonden in vogels waarmee katten vaker contact hebben, kunnen katten een rol kunnen spelen bij de verspreiding van virus.

Conclusie: De rol van katten in de verspreiding van het H5N1 virus is niet uit te sluiten, maar zeer gering.

3. Wat is het risico dat ik H5N1 virus infectie krijg van mijn kat?
Overdracht van H5N1 virus (of een andere influenzavirus) van kat naar mens is niet vastgesteld, hoewel het theoretisch mogelijk is. Omdat de verwachting is dat de kans op besmetting van katten door vogels klein zal zijn, zal ook het risico dat een mens door een kat ge�nfecteerd wordt klein zijn.

Conclusie: Het risico dat ik H5N1 virus van mijn kat krijg is niet uit te sluiten, maar zeer gering.

Advies
In zones waar H5N1 infectie in wilde vogels is vastgesteld, zouden katten binnen gehouden moeten worden om contact tussen katten en wilde vogels te voorkomen. Indien er sprake is van mogelijk contact tussen katten en besmette wilde vogels, of wanneer katten verschijnselen vertonen die lijken op die van influenza, zouden de katten voor een bepaalde tijd in quarantaine moeten worden gehouden, waarbij nader onderzoek dient plaats te vinden.

Scenario 3: H5N1 virus is vastgesteld in pluimvee in Nederland.

1. Wat is het risico dat mijn kat H5N1 virus infectie krijgt?
In principe is het risico aanwezig als contact met besmet pluimvee of hun uitwerpselen niet zeker kan worden uitgesloten. Uit anekdotische rapporten uit gebieden met endemische H5N1 virus infectie in pluimvee, zouden contact met ge�nfecteerd pluimvee alsmede hun uitwerpselen en eten van besmette pluimvee karkassen de voornaamste bron van infectie zijn. Bij H5N1 virus uitbraken in pluimvee is het dus van belang om contact tussen katten en pluimvee en hun uitwerpselen te voorkomen.

Conclusie: Het risico dat een kat ge�nfecteerd raakt met H5N1 is zeer gering, maar niet uit te sluiten.

2. Wat is de rol van katten in de verspreiding van H5N1 virus?
De verwachting is echter dat bij een uitbraak van H5N1 virus infectie in pluimvee, bij de juiste voorzorgsmaatregelen katten nauwelijks bij zullen dragen tot de virus verspreiding. Dit omdat het aantal besmette vogels vele malen hoger is dan het aantal besmette katten, en omdat pluimvee veel meer virus uitscheidt dan katten. Desondanks zouden katten onder bepaalde omstandigheden een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld door van een pluimveebedrijf naar een andere te gaan, en is het verstandig daarmee rekening te houden.

Conclusie: De rol van katten in de verspreiding van het H5N1 virus is niet uit te sluiten, maar zeer gering.

3. Wat is het risico dat ik H5N1 virus infectie krijg van mijn kat? Overdracht van H5N1 virus (of een andere influenzavirus) van kat naar mens is niet vastgesteld, hoewel het theoretisch mogelijk is. Echter, net zoals bij de rol van katten bij virusverspreiding, zal het risico dat een mens door een kat ge�nfecteerd wordt vele malen kleiner zijn dan door pluimvee. Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld in een huishouden op een bedrijf met besmet pluimvee, zou deze route mogelijk zijn, en is het van belang rekening te houden ermee.
Conclusie: Het risico dat ik H5N1 virus van mijn kat krijg is niet uit te sluiten, maar zeer gering.

Advies
In zones waar H5N1 infectie in pluimvee is vastgesteld, zouden katten binnen gehouden moeten worden om contact tussen katten en pluimvee te voorkomen. In geval dat er sprake is van mogelijk contact tussen katten en besmet pluimvee, of wanneer katten verschijnselen vertonen die lijken op die van influenza, zouden de katten voor een bepaalde tijd in quarantaine moeten worden gehouden, waarbij nader onderzoek dient plaats te vinden.

Zwerfkatten
Wanneer H5N1 virus vastgesteld wordt in Nederland, ofwel in wilde vogels , ofwel in pluimvee, kan niet uitgesloten worden dat zwerfkatten besmet worden met H5N1 virus. Door hun bewegingen zouden zij het virus kunnen verspreiden naar een ander gebied. Daarnaast zouden zij, wanneer zij ziek worden en opgevangen worden, een mogelijke bron van besmetting kunnen zijn voor mensen.

Andere diersoorten
Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat H5N1 virus niet alleen infectie kan veroorzaken bij katten, maar ook bij andere soorten carnivoren. Er zijn rapporten van besmetting en ziekte bij onder andere tijgers, luipaarden, en civetkatten. Infectie met H5N1 virus bij honden en varkens is beschreven. Door het brede gastheerbereik van dit virus kan niet worden uitgesloten dat andere wilde of gedomesticeerde diersoorten zoals vossen, zeehonden, en marterachtigen, alsmede pelsdieren met dit virus kunnen worden ge�nfecteerd.

Nieuw! Honden
Uit voorzorg adviseren we om in zones waar H5N1 virus is aangetoond in wilde vogels of in pluimvee (scenarios 2 en 3), honden aangelijnd uit te laten om contact met besmette vogels alsmede hun uitwerpsels te voorkomen.Copyright 2003:
DAC Noordwolde en eRTS Consultancy.
Laatst gewijzigd: 03-03-2006.