> Nieuws
Terug
DAC Noordwolde
Kliniek voor huisdieren
Nieuws
14-06-2004

Het Nieuwe Europese Paspoort voor Gezelschapsdieren.

Voorheen was het zo dat elk land zijn eigen regels mocht stellen. Een vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) was voor elk land verplicht. Daarnaast golden voor sommige landen extra eisen zoals een gezondheid verklaring.

Frankrijk bijvoorbeeld eiste vorig jaar dat alle dieren moesten zijn voorzien van een chip en naast de rabiësenting een gezondheids verklaring van maximaal 5 dagen oud. Landen als Tsjechië eisten daarnaast ook nog een legalisering van de verklaringen door het R.V.V. Hierdoor konden mensen in de problemen komen als zij bijvoorbeeld langer dan vijf dagen deden over de reis naar het land toe, of door het land heen reden op terugweg naar Nederland. Deze eisen konden ook nog een niet alleen per land maar ook per jaar wisselen.

Nu zijn er dus nieuwe eisen en daarbij hoort een Europees Paspoort dat in alle landen van de E.U. er ongeveer het zelfde uitziet.
Dat wil zeggen dat het paspoort een officieel reisgedeelte heeft met een gelijke lay-out die in het 2 talen is opgesteld. De taal van het land en in het Engels.
Het Nederlandse Europese paspoort heeft bovendien nog een tweede deel (het paarse) waarin de normale entingen zoals de jaarlijkse cocktail kan worden genoteerd en tevens de jaarlijkse checkup en evt operaties en behandelingen die het dier in de loop van zijn leven ondergaat.
Het blauwe deel is het officiële deel, waarin naast de vereiste rabiës vaccinaties ook de uitslagen van evt vereiste bloedonderzoeken en eisen mbt wormkuren en teken behandelingen kunnen worden genoteerd.
De paspoorten hebben allemaal een uniek nummer en er wordt bijgehouden welke paspoorten aan welke dierenartsen worden geleverd.

Sinds een paar weken is het nieuwe paspoort leverbaar en puppies die nu voor het eerst geënt worden krijgen een nieuw paspoort. Honden die al een oud paspoort hadden kunnen deze omruilen voor een nieuw, waarbij de entingen kunnen worden overgezet. Het is wel verstandig het oude paspoort ernaast te bewaren.


De Nieuwe regels E.U. Landen

Rabiës vaccinatie; geldt voor alle EU landen. Geënt moet worden met een geregistreerd vaccin. Advies is om dit minimaal 30 dagen voor vertrek te doen.

Identificatie; Dit kan dmv een microchip. De tatoeage mag ook en is nog acht jaar toegestaan. Een hond mag volgens het Ingrepen besluit niet en een tatoeage en een chip hebben tenzij de tatoeage onleesbaar is. De identificatie wordt in het paspoort vastgelegd. Het is ook aan te bevelen het dier te registreren bij een centrale databank.

Alle overige regels vervallen dus een gezondheidsverklaring is niet meer nodig.

Uitzonderingen zijn Groot Brittanie, Ierland en Zweden. Deze Landen zijn wel lid van de E.U. maar mogen voorlopig wel aanvullende eisen stellen. Dit houdt in dat voor die landen een bloed onderzoek op een rabiës titer vereist is. Dit betekent voor G.B minimaal 6 maanden voor vertrek en bij Zweden 4 maanden. Ook met betrekking tot echinococcus en tekenbehandeling kunnen voorlopig extra eisen worden gesteld.

Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te zijn maar moeten wel tot aan de reis opgegroeid zijn op de geboorte plek. De RVV heeft hiervoor spec. verklaringen. Landen mogen dieren jonger dan 3 maanden weigeren. Waarschijnlijk zullen Frankrijk, Groot Brittanië, Ierland en Zweden ze niet toestaan.

Voor Noorwegen gelden de zelfde regels als Zweden. Zwitserland eist geen bloedtest maar wel een gezondheidsverklaring

Als er controle plaats vindt kan het dier als de papieren niet kloppen in quarantaine geplaatst worden en evt zelfs geeuthanaseerd worden.Copyright 2003:
DAC Noordwolde en eRTS Consultancy.
Laatst gewijzigd: 14-6-2004.